Leerlingen hulp (wiskunde en natuurwetenschappen)

Van de student wordt verwacht op regelmatige basis gedurende het volledige schooljaar 2017-2018 wekelijks een laatstejaars student humaniora te helpen bij het verwerken van de leerstof, in het bijzonder voor de vakken wiskunde en natuurwetenschappen. Daarnaast zou het goed zijn indien de student ook toeziet of de leerstof die verwerkt moet worden ook ter beschikking is (de leerling is nogal slordig van aard).

Jobspecificatie/specification
Sectoren/type: 
Bijles / Vertalen / Tutoring / Translation
Postcode & plaats tewerkstelling/Postal code & place of work: 
1000, Brussel, 1050 Elsene
Statuut/sort of job: 
Studentenjob
Loon/Wage
Loon bedrag/Wage: 
12.00 eur
Loon per/Wage per: 
uur/hour
Werktijden//time of employement
Monday, September 4, 2017
Saturday, June 30, 2018
Werktijden per dag: 
maandag/Monday dinsdag/Tuesday woensdag/Wednesday donderdag/Thursday vrijdag/Friday zaterdag/Saturday zondag
van/from --16----
tot/till--18----
Opmerking over het aantal te werken uren: 
De leerling gaat naar de Steinerschool in Gent. Dit educatief systeem werkt met "periodes" tijdens de welke volledig op één materie wordt ingezet. Aan het einde van een dergelijke periode volgt een toets (na elke drie weken). De 2 vaste uren per week kunnen dus regelmatig worden aangevuld met supplementaire uren (maximum tot 4) naar mate de periode-toets dichter bij komt. Deze uren kunnen vrij worden afgesproken.
Kandidaat/Candidate
Vereiste talen/Requested languages: 
Nederlands/Dutch
Profiel kandidaat/Candidate’s profile: 
Student met een minimum aan pedagogisch talent. Verwacht wordt ook dat hij/zij gedreven de leerstof kan overdragen. Goede kennis van wiskunde en natuurwetenschappen op humaniora niveau zijn elementair noodzakelijk.